Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
24.11.2015
Věrnost se vyplácí
       Pro věrné vracející se zákazníky máme odměnu. Po Vašem třetím nákupu v eshopu dostanete automaticky 3% slevy na Vaše další nákupy. Jojo, čtet... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Provozovatel e-shopu
Milujeme Malování s.r.o. (dále jen "prodávající")
Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.barvynaplatno.cz, www.milujememalovani.cz
www.milujememalovani.sk, www.vytvarne-potreby.cz, www.barvynaplatno.cz

Milujeme Malování s.r.o.
Sídliště Karla sezimy 1120, Hořovice, 268 01
IČ:06491146
DIČ: CZ06491146
Zapsaná u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 283016.
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky ze strany
nakupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky obchodu a další
související právní vztahy.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost
za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka
automaticky potvrzována na email nakupujícího uvedený při registraci nebo v objednávce.
Pro objednání zboží vhazuje nakupující požadované položky v odpovídajícím množství do nákupního košíku, který obsahuje
název objednávaného zboží, cenu za jednotku zboží včetně DPH, celkovou cenu zboží (množství x jednotková cena), náklady
na doručení zboží.
Údaje uvedené nakupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
při objednávce.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen

uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným
způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající je oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit,  stornovat  kdykoliv z důvodu:
a) zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
c) byla chybně stanovena cena zboží,
d) z jiného, kupujícímu sděleného důvodu a to i z provozních důvodů.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími
způsoby:
Pro objednávky s doručovací adresou na území ČR bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.:2201315075/2010.

Pro objednávky s doručovací adresou na území SR bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.:2501515597/2010. 
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, tj. poštovné.
Při podávání platebního příkazu buď uveďte číslo faktury jako variabilní symbol, do zprávy pro příjemce uvádějte
Vaše jméno, nebo obojí.
V místě provozny a to na adrese provozny Sídliště Karla sezimy 1120, Hořovice, 268 01, NELZEplatit v hotovosti ani platební kartou. Platební možnosti jsou platba dobírkou a převodem na účet Fio Banky.
V zadávání příkazu k úhradě platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu
platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího. 
OBJEDNÁVKY NEUHRAZENÉ DO 5 DNŮ JSOU POVAŽOVÁNY ZA STORNOVANÉ A ZBOŽÍ JE NAVRÁCENO DO ESHOPU K DALŠÍMU PRODEJI.KUPUJÍCÍCÍMU, KTERÝ NEUHRADIL ZBOŽÍ DO 5 DNŮ PAK NENÍ UMOŽNĚNO NAKOUPIT NA DOBÍRKU.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad - fakturu. Faktura je doručena současně se zbožím.
OBJEDNÁVKY JSOU EXPEDOVÁNY DLE POŘADÍ A DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI NEJPOZDĚJI VŠAK DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY. OD 16.3.2020 SE DOBA PRODLUŽUJE NA 8 PRACOVNÍCH DNÍ A TO DO ODVOLÁNÍ!

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující má podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku . ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů
od převzetí bez udání důvodu, nebylo-li zboží použito či nebyl porušen jeho originální obal. Toto právo nemá kupující v případě dodávky novin, periodik a časopisů.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to
na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího milujememalovani@gmail.com.
V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu
vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené a nespotřebované a, je-li to možné, v původním obalu.
Ve lhůtě 3 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem
zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu
nejpozději do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno,
vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je
prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY
Každá objednávka odeslaná je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si
prodejce právo požadovat po kupujícím částku na pokrytí nákladů na vyskladnění, balné, odeslání zásilky, přijmutí zásilky a zpět naskladnění a to ve výši 500,- Kč.
ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍ VYJADŘUJE SOUHLAS S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A V PŘÍPADĚ NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY S UHRAZENÍM NÁKLADŮ NA VYSKLADNĚNÍ, BALNÉ, ODESLÁNÍ ZASÍLKY, PŘIJETÍ ZÁSILKY A ZPĚT NASKLADNĚNÍ A TO VE VÝŠI 500Kč.
Pokud se zásilka vrátí nebo si ji zákazník nevyzvedne tak ji vedeme, jako nedoručenou a zároveň nevyzvednutou.
Kupujícímu odešleme zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.
Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu do 5 pracovních dnů od odeslání zprávy.
Jestliže nás kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhé poštovné ve stejné výši jako při prvním odeslání.
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem bankovním převodem.
Pokud kupující na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme.
Kupujícího na storno objednávky upozorníme a zašleme mu fakturu s 10-denní splatností s vyčíslením vzniklých nákladů a to ve výši 500,-Kč.
Další nákup kupujícího bude možný pouze po zaplacení zboží předem bankovním převodem.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží je zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty, PPL a Zásilkovna na adresu uvedenou nakupujícím v objednávce.
V případě, že je způsob dopravy smluven individuálně na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN PŘEDAT PŘEPRAVCI ZBOŽÍ K PŘEPRAVĚ. PRODÁVAJÍCÍ NERUČÍ NIKTERAK ZA SLUŽBY PŘEPRAVCE.
Prodávající je povinen při odeslání zboží odevzdat zboží kupujícím vyberanému dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá kupujícímu až, jakmile mu věc předá dopravce.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být
brán zřetel.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,
prodávajícím popisované.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“),
má kupující právo na výměnou věci. není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor
s kupní smlouvou sám způsobil. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Doba na vyřízení reklamace je 30 dní. V případě uznání reklamace vrátí prodávající kupujícímu příslušnou částku na účet kupujícího.

 

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM KE ZBOŽÍ
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete https://www.milujememalovani.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo,
daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“),
a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu,
při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobním informací ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením
doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,požadovat,
aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou
adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

DORUČOVÁNÍ
Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to
elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
Zpráva je doručena:v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,v případě doručování osobně či
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,v případě doručování osobně či
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát
(popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,v případě doručování prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k
převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se
adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či
obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, email, telefon

Milujeme Malování s.r.o.
Sídliště Karla sezimy 1120, Hořovice, 268 01

Email: milujememalovani@gmail.com
Tel.: 603 845060, 602 402 851

      
 
     
 
                                                   
 
 
 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz